"BUILD- SPORT-TRAFFIC"
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Budownictwa Ogólnego, Drogowego i Sportowego


Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE ZIEMIANEK I PIWNIC NA WINO
Zawartość dokumentacji projektowej

Sprzedaż 1 kompletu projektu powtarzalnego obejmuje
dokumentację projektową w 4 egzemplarzach


Projekt Architektoniczno-Budowlany zawiera:


1. Projekt architektoniczny
  • Opis techniczny zawierający warunki lokalizacji obiektu, opis funkcji, zestawienie podstawowych powierzchni, opis przyjętych technologii i materiałów dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące wykończenia obiektu.
  • Rzut fundamentów- ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku.
  • Rzuty kondygnacji użytkowych (rzuty piwnic), wymiary poziome budynku oraz wszystkich pomieszczeń i przegród, rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie elementów wentylacji pomieszczeń, przykładowa aranżacja wnętrz, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych (jeśli występują)
  • rzut więźby dachowej- wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu.
  • rzut dachu i wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych i kominów.
  • przekroje- rysunki po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach pokazują wszystkie wymiary pionowe obiektu, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku.
  • elewacje- widok jednej (frontowej) lub wszystkich fasad budynku (w zależności od typu obiektu)

2. Projekt konstrukcyjny
  • opis techniczny- do projektu konstrukcyjnego
  • obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych
  • rysunki- schematy konstrukcyjne stropów, stropodachów
Przykładowa dokumentacja autorska
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych