"BUILD- SPORT-TRAFFIC"
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Budownictwa Ogólnego, Drogowego i Sportowego


Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE ZIEMIANEK I PIWNIC NA WINO
PPZ 3
Projekt został wycofany
Charakterystyka obiektu:
Piwnica naziemna (pom. gospodarcze) o powierzchni użytkowej 4,82 m2.
Wymiary zewnętrzne: 2,47 x 2,81 m
Rozwiązana na rzucie prostokąta jako obiekt o konstrukcji betonowej prefabrykowanej przy zastosowaniu zbiornika prostopadłościennego wg oferty produktów firmy Wifabet.
Zbiornik posadowiony na powierzchni terenu na chudym betonie tworzy niewielkie zamknięte pomieszczenie z wykutym otworem na drzwi i okno.

Przed wejściem zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej na podbudowie ze spadkiem dla odprowadzenia wód opadowych od obiektu.


Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:
- fundamenty- denna płyta betonowa zbiornika w jednym elemencie łącznie ze ścianami
- ściany zewnętrzne: betonowe zbiornika zabezpieczone izolacją termiczną i przeciwwilgociową, od wewnątrz- tynk cementowo- wapienny
- dach zielony- płyta nakrywowa betonowa zbiornika- w komplecie (do ułożenia na ścianach zbiornika na zaprawie cementowej) oraz warstwy izolacyjne i ochronne przeciw uszkodzeniom mechanicznym.
Ściany i dach obsypane ziemią z nasadzeniami zielenią niską i średnią.
Grubość gruntu zalegającego na stropie- 60 cm.
Elewacja wejściowa- z wykończeniem okładziną z cegły rustykalnej (lub np. ręcznie formowanej) bądź z kamienia naturalnego.


Warianty wykorzystania projektu:
- pomieszczenie gospodarcze- pomieszczenie pomocnicze (skład narzędzi ogrodowych, podręczny ogrodowy skład drewna)
- pomieszczenie pomocnicze w architekturze ogrodowej- po dobudowie komina możliwe wykorzystanie jako pomieszczenie z blatem roboczym do przygotowywania potraw z grila i przechowywania naczyń grilowych.

- piwnica podziemna- po dostawieniu kilku zbiorników przylegających do siebie i zagłębieniu w gruncie, ale wymaga dobudowy dojścia schodami np. wg projektu PPZ 2

Możliwości zmian:
- zagłębienie pod poziom terenu oraz dobudowa schodów zewn. otwartych lub obudowanych ścianami i zadaszonych.
- możliwość przeprojektowania na obiekt murowany z bloczków betonowych, ze stropem żelbetowym monolitycznym

CENA PROJEKTU:
710,00 zł


Parametry techniczne:


Wymiary zewnętrzne: 2,47 x 2,81 m
Pow. zabudowy - 6,74 m2
Pow. użytkowa- 4,82 m2
Kubatura- 11,04 m3


Autor:
architektura i konstrukcja
inż. I. Piotrowska
Kliknij, aby edytować treść...
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych