"BUILD- SPORT-TRAFFIC"
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Budownictwa Ogólnego, Drogowego i Sportowego


Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE ZIEMIANEK I PIWNIC NA WINO
Od czego zacząć?
Dokumenty niezbędne do opracowania projektu budowlanego dla obiektu        nowo budowanego:

Uwaga: Wszystkie poniższe dokumenty są załącznikami w opracowaniu projektowym do pozwolenia na budowę, natomiast prace projektowe można rozpocząć już w trakcie oczekiwania na nie, a po ich uzyskaniu zweryfikować z wykonywanym już projektem, dzięki czemu oszczędzamy czas procesu projektowego.

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu - decyzja o warunkach zabudowy- do uzyskania w miejscowym Wydziale Architektury.
                                                                                  Czas oczekiwania: 2 tyg. (plan), 4-16 tyg. (decyzja)

2. Informacja o warunkach geologiczno-górniczych (wymagane jeżeli wynika to z zapisów w planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy)- do uzyskania w odpowiednich jednostce organizacyjnej, np. Okręgowy Urząd Górniczy.
                                                                                                    Czas oczekiwania: 2-3 tyg.

3. Badania geologiczne i gruntowo - wodne (wymagane jeżeli wynika to z zapisów w planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy)- zlecenie firmie geologicznej u uprawnionego geologa.
                                                                                                      Czas oczekiwania: 1-3 tyg.

4. Zapewnienie i warunki przyłączenia mediów (odpowiednio do potrzeb przyłącza: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu)- do uzyskania u dostawców mediów np. Zakład Wodociągowy, Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, itp.
                                                                                                      Czas oczekiwania: 2 tyg.

5. Warunki dotyczące lokalizacji zjazdu z drogi publicznej- u zarządcy drogi, np. Urząd Gminy, Wydział Dróg i Mostów, Powiatowy Zarząd Dróg itp.
                                                                                                      Czas oczekiwania: 2 tyg.

6. Mapa do celów projektowych- do zlecenia w firmie geodezyjnej u uprawnionego geodety.
                                                                                                      Czas oczekiwania: 4-8 tyg.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych