"BUILD- SPORT-TRAFFIC"
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Budownictwa Ogólnego, Drogowego i Sportowego


Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE ZIEMIANEK I PIWNIC NA WINO
Prace projektowe
1. Adaptacje projektów typowych

 • Adaptacje z niewielkimi zmianami wraz z planem zagospodarowania-  od 2 000,00 PLN/kpl


 • Adaptacje ze zmianami wymagającymi dokonania obliczeń konstrukcyjnych (np. dostosowanie bud. do terenu na szkodach górniczych lub na terenach w obrębie zagrożeń powodzią) wraz z planem zagospodarowania- od 2 600,00 PLN/kpl

2. Projekty autorskie bud. mieszkalnych jednorodzinnych o tradycyjnej konstrukcji od 6 500,00 PLN/kpl      
(
np. budynek mieszk. z garażem i poddaszem użytkowym ok. 160 m2 pow. użytkowej)
      Zawartość opracowania:
 •       projekt zagospodarowania terenu
 •       opis do planu zagospodarowania
 •       projekt architektoniczny budynku z aranżacją wnętrz z opisem architektury
 •       obliczenia termiczne przegród budowlanych
 •       obliczenia konstrukcyjne elementów nośnych wraz z opisem konstrukcji

3. Projekty przebudowy bud. mieszkalnych jednorodzinnych    (rozbudowy, nadbudowy, zmiany konstrukcji dachu itp.)       
 od 5 100,00 PLN/kpl
   
      Zawartość opracowania:
 •     opinia techniczna stanu budynku (w cenie)
 •     projekt zagospodarowania terenu
 •     opis do planu zagospodarowania
 •     projekt architektoniczny budynku z aranżacją wnętrz z opisem architektury
 •     obliczenia termiczne przegród budowlanych
 •     obliczenia konstrukcyjne elementów nośnych wraz z opisem konstrukcji

4. Projekty remontów, renowacji, termomodernizacji

 • Projekty remontów wewnątrz obiektu- od 1 800,00 PLN/kpl
 • Projekty kompleksowej termomodernizacji- od 3.000 PLN/kpl
Uwaga:
W ramach powyższych opracowań może zajść konieczność wykonania najpierw inwentaryzacji obiektu wg niżej podanego kosztu

5. Projekty obiektów usługowych i użyteczności publicznej-
    od 8 000,00 PLN/kpl

Projekty inwestycyjne obiektów użyteczności publicznej z uzgodnieniami SANEPID oraz p.poż., bhp i ergonomia
Uzgodnienia płatne dodatkowo wg stawek rzeczoznawców


6. Oceny stanu technicznego, opinie techniczne- od 500,00 PLN/kpl

7. Projekty drogowe zjazdów indywidualnych i publicznych-
    od 400,00 PLN/kpl
    Zawartość opracowania:
 •     projekt zagospodarowania terenu
 •     przekroje konstrukcyjne nawierzchni
 •     profil podłużny wzdłuż zjazdu
Dodatkowo (opcjonalnie)- projekt oznakowania poziomego i pionowego z opisem (jeśli jest wymagany)

8. Projekty parkingów, placów zabaw, boisk sportowych-
    od 4.800 zł/kpl  (w zależności od powierzchni terenu, jaki mają zajmować)


9. Inwentaryzacje obiektów- od 700 zł/kpl
 •     architektoniczno- budowlane obiektów
 •     konstrukcji i elementów konstrukcyjnych
 •     zagospodarowania terenu
 •     ozdobnych elementów na elewacjach oraz elewacji obiektów zabytkowych

10. Aranżacje wnętrz - od 1 200,00 PLN/kpl

Projekty architektoniczne  wykonujemy korzystając z licencjonowanego programu komputerowego 4 MCAD.

Projekty konstrukcyjne wykonujemy korzystając z licencjonowanego programu komputerowego SPECBUD.

Ceny przedstawione dalej prosimy traktować jako orientacyjne, ale zawsze staramy się je zachować.
Ostateczna wycena wartości prac przedstawiana jest po zapoznaniu się ze szczegółowym zakresem zamówienia klienta.
Wynika to z faktu, iż klient czasami nie jest zorientowany w konieczności wykonania dodatkowych opracowań, które są wymagane np. do wydania pozwolenia na budowę lub nie jest do końca zdecydowany co do swoich
planów przebudowy.

Naszym zadaniem jest jak najekonomiczniejsze  dla klienta dokonanie zmian w obiekcie, dlatego po analizie jego pomysłów staramy się podsuwać jak najwięcej rozwiązań do wyboru.

Kierujemy się zasadą, by w jednym opracowaniu zawrzeć wszystkie ewentualne zamierzenia budowlane i funkcjonalne, by nie było potrzeby wykonywania kilku projektów i narażania Inwestora na kolejne koszty z tym związane.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych